Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande text (år 5)

Skapad 2019-11-28 17:38 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Övar...
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
SYFTE
Du förstår varför berättelser skrivs och att de kan se olika ut.
Du förstår att berättelser skrivs för att underhålla, undervisa, informera o.s.v. och samtidigt ger läsaren möjlighet att använda sin fantasi.
Du förstår att berättelser skrivs med olika syften och att läsaren tolkar berättelser på olika sätt. Kan och vågar på egen hand variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Texten är begriplig och innehåller enkel handling med en tydlig "röd tråd".
Texten har ett relativt tydligt innehåll med utvecklad handling och "röd tråd".
Texten har ett tydligt och för målgruppen intressant innehåll, med en väl utvecklad handling och tydlig "röd tråd".
STRUKTUR
Har en huvudsak fungerande struktur. Introducerar personer och miljöer och fokuserar sedan på en rad händelser med ett enkelt slut.
Har en relativt väl fungerande struktur. Orienterar läsaren genom att berätta detaljer för att stegra berättelsens utveckling. Problem introduceras och löses på ett tillfredsställande sätt.
Har en väl fungerande struktur. Väljer att använda, manipulera eller lämna konventionell struktur för att skapa spänning.
Inledning
Gör en enkel miljöbeskrivning. Har med information om tid, plats och personer utan närmare beskrivning.
Beskriver tid, plats och personer med detaljer för att ge berättelsen ett sammanhang.
Försöker sig på nyskapande berättelsedrag. Ger tillräckligt med detaljer för att etablera samband mellan miljö, huvud- och bipersoner.
Komplikation
Har med en komplikation. Kopierar eller använder komplikationer från välkända berättelser.
Skapar en tydlig berättelsekurva och har med fler än en komplikation.
Utvecklar berättelsekurvan som är sammanhängande. Utvecklar och löser varje komplikation i olika avsnitt. Försöker manipulera läsaren genom att ge noggrann information vid olika tillfällen.
Avslutning
Försöker skriva en avslutning. Använder vanliga teman, t.ex. det goda besegrar det onda.
Försöker sammanfatta med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning. Visar på samspel och konflikter mellan karaktärer.
Binder tydligt ihop de olika delarna med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning. Visar på samspel och konflikter mellan karaktärerna och löser någon av komplikationerna.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder några av de språkliga drag som är typiska för berättande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för berättande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för berättande text.
Ordval och avslutning
Ordvalet är vardagligt och meningsbyggnaden i huvudsak korrekt.
Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden varieras med avsikt att skapa spänning och tempoväxling. Börjar använda adjektiv, adverb och beskrivande verb.
Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden varieras med avsikt att skapa spänning och tempoväxling.Använder adjektiv, adverb och beskrivande verb. Använder bisatser inledda med preposition eller adverb för att utveckla texten.
Första/tredje person
Skriver konstant i första eller tredje person.
Anpassar perspektivet på ett i stort sett korrekt sätt.
Anpassar perspektivet på ett för sammanhanget korrekt sätt.
Direkt/indirekt tal
Använder sällan direkt tal.
Återger tal ibland. Använder riktig interpunktion.
Använder dialoger på ett för sammanhanget korrekt sätt.
Tempus
Har svårigheter att hålla ett och samma tempus.
Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Använder korrekt tempus.
Sambandsord
Använder några få och enkla sambandsord som t.ex. "och, sen".
Använder vanliga sambandsord som t.ex. "för att, därför, så att".
Använder mera komplexa sambandsord som t.ex. "även om, å andra sidan".
Berättarteknik
Texten innehåller några få gestaltande beskrivningar och berättartekniska grepp.
Texten innehåller gestaltande beskrivningar av olika slag, och berättartekniska grepp för att skapa spänning och väcka intresse.
Texten innehåller gestaltande beskrivningar av olika slag, och berättartekniska grepp för att skapa spänning och väcka intresse.Börjar använda liknelser och metaforer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: