Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 6 ht -19

Skapad 2019-11-29 16:01 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Rubrik 1

Når ännu inte målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftlig förmåga
Ord och meningar
Du kan ännu inte formulera dig i enkla meningar så att du gör dig förstådd. Du har brister i ordförrådet.
Du kan till viss del formulera dig i enkla, begripliga meningar, trots en del språkliga fel. Din stavning kan emellanåt störa förståelsen. Du har en del brister i ordförrådet.
Du kan till stor del formulera dig i enkla meningar..Du formulerar dig språkligt sett ganska korrekt och du stavar relativt bra. Du har ett ganska bra ordförråd.
Du kan formulera dig väl i enkla meningar, så att det tydligt framgår vad du menar.Du formulerar dig språkligt sett till stor del rätt och du har inga större problem med stavningen. Du har ett bra ordförråd.
Hörförståelse
att uppfatta siffror
Du uppfattar få siffror.
Du uppfattar till viss del siffror .
Du uppfattar siffror i stor grad
Läsförståelse
Tolka betydelsen i meningar som innehåller ord och fraser som vi har jobbat med
Du har svårt att förstå innehållet i meningarna.
Du kan delvis förstå innehållet meningarna
Du förstår en hel del av innehållet i meningarna.
Du förstår det mesta i meningarna.
ordkunskap
veckodagar, färger, siffror
Du kan några få.
Du kan en dell veckodagar, färger och siffror
Du kan till stor del alla veckodagar, färger och siffror
realia
tysktalande länder
Du känner ännu inte till något om tysktalande länder
Du kan en del om tysktalande länder
Du känner till de tysktalande länderna, till stor del.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: