Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och Baser

Skapad 2019-11-30 05:50 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Syfte med detta område är att du skall kunna Vad är motsatsen till det som är surt? Vad betyder det att ett ämne är neutralt? Hur påverkar försurningen vår natur!
Grundskola 7 – 9

Syfte med detta område är att du skall kunna Vad är motsatsen till det som är surt? Vad betyder det att ett ämne är neutralt? Hur påverkar försurningen vår natur! Vilka syror och baser använder vi dagligen?

E
C
A
Jag
pH-värde
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Anger att basiskt är motsatsen till surt och vilka pH-värden som motsvarar surt, neutralt och basiskt. Beskriver något exempel på syror och baser samt egenskaper
Anger att basiskt är motsatsen till surt och vilka pH-värden som motsvarar surt, neutralt och basiskt. Beskriver några exempel på syror och baser samt egenskaper
Anger att basiskt är motsatsen till surt och vilka pH-värden som motsvarar surt, neutralt och basiskt. Beskriver flera exempel på syror och baser samt egenskaper
Jag
Försurning
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
beskriver någon orsak och konsekvens till försurning och föreslår någon lämplig åtgärd mot försurning
Beskriver några orsaker och konsekvenser till försurning och föreslår några lämpliga åtgärder mot försurning
Beskriver flera orsaker och konsekvenser till försurning och föreslår flera lämpliga åtgärder mot försurning
Jag
Neutralisation Indikatorer
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Visar hur SIV-regeln och neutralisation fungerar. Skiljer surt och basiskt med hjälp av någon indikator
Visar hur SIV-regeln och neutralisation fungerar. Skiljer surt och basiskt med hjälp av olika indikatorer
Visar hur SIV-regeln och neutralisation fungerar. Skiljer surt och basiskt med hjälp av flera olika indikatorer
Jag
Syror och baser
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Beskriver skillnaden mellan starka och svaga syror samt baser Anger namn och kemisk formel för Saltsyra och basen natriumhydroxid samt egenskaper och användningsområden.
Beskriver skillnaden mellan starka och svaga syror samt baser Anger namn och kemisk formel för två starka syror och två starka baser samt egenskaper och användningsområden.
Beskriver skillnaden mellan starka och svaga syror samt baser Anger namn och kemisk formel för tre starka syror och tre starka baser samt egenskaper och användningsområden.
Jag
Joner
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Beskriver vilka joner som alltid finns i syror respektive baser .
Beskriver vilka joner som alltid finns i syror respektive baser Redogör hur positiva och negativa joner bildas
Beskriver vilka joner som alltid finns i syror respektive baser Redogör hur positiva och negativa joner bildas samt förklara neutralisation som en reaktion mellan vätejoner och hydroxidjoner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: