👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd taluppfattning muntlig del

Skapad 2019-11-30 15:00 i Lillegårdsskolan F-5 Partille
Partilles matris för Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning åk 1 - 2, muntlig del.
Grundskola 1 – 2 Matematik

Alla avstämningar utgår från nivå M.

Ht 1 : L
Ht 1 : M Vt 1 : L
Ht 1 : H Vt 1 : M Vt 2 : L
Vt 1 : H Vt 2 : M
Vt 2 : H
Talraden
Ramsräkna
Räkna tills jag säger stopp (25)
Räkna tills jag säger stopp (50)
Räkna tills jag säger stopp (100) (Vt 2: stopp 100)
Vt 2: Räkna tills jag säger stopp (115)
Talraden
Räkna uppåt
Börja på 3 och fortsätt räkna tills jag säger stopp (12)
Börja på 9 och fortsätt räkna tills jag säger stopp (20)
Börja på 26 och fortsätt räkna tills jag säger stopp (80) (40 vt 1, vt 2)
Börja på 195 och fortsätt räkna tills jag säger stopp (220) (Vt 2 79 - stopp 101)
Börja på 996 och fortsätt räkna tills jag säger stopp (1007)
Talraden
Räkna nedåt
Räkna nedåt från 5.
Räkna nedåt från 10.
Räkna nedåt från 20. (15 vt 1, vt 2)
Räkna nedåt från 71. (stopp 57) (Vt 2: 28 stopp 19)
Räkna nedåt från 314 (stopp 295)
Talraden
Efter
Vilket tal kommer efter a) 1 b) 4
Vilket tal kommer efter a) 7 b) 10
Vilket tal kommer efter a) 79 (39 vt 1, vt 2) b) 99 (76 vt 1, vt 2)
Vilket tal kommer efter a) 199 (89 vt 2) b) 217 (199 vt 2)
Vilket tal kommer efter a) 859 b) 1389
Talraden
Före
Vilket tal kommer före a) 2 b) 4
Vilket tal kommer före a) 5 b) 9
Vilket tal kommer före a) 50 (29 vt 1, vt 2) b) 72 (34 Vt 1, vt 2)
Vilket tal kommer före a) 120 (89 vt 2) b) 300 (120 vt 2)
Skriv talet som kommer före a) 200 b) 1000
Talraden
Stegräkning
Vt 1: Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 10 (stopp 50).
Vt 1 och Vt 2L: Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 0 (stopp 100).
Vt 1: Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 12 (stopp 62). Vt 2: Räkna 5 steg/hoppa 5 steg i taget. (stopp 50)
Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 112 (stopp 172)
Antalskonstans
(6 små föremål i en hög och 4 stora föremål i en annan) Är det lika många föremål i högarna? Hur tänkte du? (notera i rutan nedan)
(6 föremål tätt tillsammans) Hur många är det? (utspridda) Hur många är det nu? (notera i rutan nedan)
Subitisering
Tärning: Hur många prickar är det (3 och 4)? (notera om behöver pekräkna)
Tärning: Hur många prickar är det (5 och 6)? (notera om behöver pekräkna)
(11 st föremål täck över efter 2 sek) Ungefär hur många tror du att det är? Räkna.
(18 föremål täck över efter 2 sek) Ungefär hur många tror du att det är? Räkna.
Vilket tiotal är närmast 59? Vilket hundratal är närmast 375? Vilket tusental är närmast 2089?
Namnge tal
(tärning och sifferkort) Vilket sifferkort passar till tärningsbilden? Säg talet.
(sifferkort 0 - 10) Säg talet jag pekar på.
(sifferkort 10 - 100 samt 11 - 20) Säg talet jag pekar på.
Minskning/skillnad
Vt 1: (7 föremål på rad) Här är 7 st. (Ta bort den längst till höger) Hur många är det nu? (7 igen - ta bort en på varje sida). Hur många är det nu?
Vt 1: (13 föremål på rad) Här är 13 st. (Ta bort den längst till höger) Hur många är det nu? (13 igen - ta bort en på varje sida). Hur många är det nu? (Vt 2: säg en räknehändelse till 5 - 2, Hur mycket är 9 - 7?)
Säg en räknehändelse som passar till 15 - 4. Hur mycket är 19 - 17? Hur tänkte du?
Säg en räknehändelse som passar till 31 - 7. Hur mycket är 52 - 49? Hur tänkte du?
Fler/färre
3 föremål. Hur många är det om det är 2 fler? 1 färre? Hur tänker du?
6 föremål. Hur många är det om det är 2 fler? 1 färre? Hur tänker du?
13 föremål. Hur många är det om det är 3 fler? 3 färre? Hur tänker du?
15 föremål. Hur många är det om det är 8 fler? 7 färre? Hur tänker du?
Hur mycket är 7 fler än 34? Hur tänkte du? Hur mycket är 6 färre än 53? Hur tänkte du?
Uppdelning av tal
(5 föremål) Dela upp föremålen i 2 delar/högar. Hur många i varje hög?
(5 föremål) Dela upp föremålen i 2 delar/högar. Hur många i varje hög? Kan du göra det på fler sätt?
(Välj 7 - 10 föremål) Visa föremål och säg hur många det är. Göm några i handen. Hur många har jag gömt i handen? Flera gånger. (Stoppa om fingerräkning behövs)
( Välj 11 - 19 föremål) Visa föremål och säg hur många det är. Göm några i handen. Hur många har jag gömt i handen? Fler gånger. (Stoppa om fingerräkning behövs)
Oscar har 20 kr. Han ger 4 kr till Anna. Då har de lika mycket. Hur många kronor hade Anna från början? Hur tänkte du?
Hälften/dubbelt
(4 föremål) Dela upp föremålen så att vi får lika många var.
(8 föremål) Dela upp föremålen så att vi får lika många var. Hur många var? Vad är hälften av 10? Hur tänkte du?
Vad är hälften av 12? Hur tänker du? Lisa är 6 år. Emir är dubbelt så många år - hur många år är han? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som 7? Hur tänker du? (Hälften av 6. Lisa är 5 år. Dubbelt så mycket som 4 Vt 1, Vt 2)
Vad är hälften av 12? Hälften av 50? Dubbelt så mycket som 100? Dubbelt så mycket som 15? Hur tänker du?
Förklara vad hälften betyder. Förklara vad dubbelt betyder.