Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens skrivutveckling (Alt. 1)

Skapad 2019-12-03 15:40 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Unikum har här lagt in Skolverkets Obligatoriska Bedömningstöd för åk 1-3. Se här för att få tips på hur du jobbar med bedömningsstödet i Unikum: http://support.unikum.net/dokumentation/skolverkets-obligatoriska-bedomningsstod Läs mera om Bedömningsstödet på Skolverkets sida: https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrsve01_1-3/information
Grundskola 1 – 3 Svenska

Avstämning A - SKRIVA

Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Ja
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.

Avstämning B - SKRIVA

Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll
Ja
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.

Avstämning C - SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT

Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Ja
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och och frågetexten i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: