Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1-3 Lgr11

Skapad 2019-12-03 15:58 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Svenska

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

  • söka information från olika källor och värdera dessa

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3.
Grön färg markerar nuläget.

Läsa och samtala

På väg att uppnå målet.
Svårigheter att uppnå målet.
Har uppnått målet.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter genom att använda fungerande lässtrategier.
Eleven kan återge viktiga delar av innehållet i bekanta och elevnära texter.
Eleven kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texter.

Skriva

På väg att uppnå målet.
Svårigheter att uppnå målet.
Har uppnått målet.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil.
Eleven kan använda stor bokstav och punkt.
Eleven kan stava ord som eleven själv ofta använder.
Eleven kan skriva berättande texter med tydlig handling.
Eleven kan söka information och återge delar av Innehållet i enkla meningar. Budskapet i texten kan förtydligas och förstärkas genom att använda bilder.
Eleven kan ge enkla omdömen om sina egna texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Tala och samtala

På väg att uppnå målet.
Svårigheter att uppnå målet.
Har uppnått målet.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor och ge kommentarer.
Eleven kan berätta om vardagliga händelser.
Eleven kan ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: