Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens läsutveckling (Alt. 1)

Skapad 2019-12-03 17:06 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Uppdaterad HT19 med Skolverkets ändringar. Unikum har här lagt in Skolverkets Obligatoriska Bedömningstöd för åk 1-3. Se här för att få tips på hur du jobbar med bedömningsstödet i Unikum: http://support.unikum.net/dokumentation/skolverkets-obligatoriska-bedomningsstod Läs mera om Bedömningsstödet på Skolverkets sida: https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrsve01_1-3/information
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Avstämning A - LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT

Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Ja
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.

Avstämning B - LÄSA - BERÄTTANDE TEXT

Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Ja
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.

Avstämning C - LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT

Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
Ja
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven högläser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven högläser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven läser längre texter på egen hand och visar förståelse för innehållet genom att besvara frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: