Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav bild år 6

Skapad 2019-12-04 16:38 i Strömsskolan Lilla Edet
Kunskapskrav för år 4 - 6
Grundskola 4 – 6 Bild

Förmågorna som ingår i ämnet bild är att kunna:

# kommunicera med bilder för att uttrycka budskap # skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material # undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder # analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Ej påbörjad eller uppnådd förmåga
Kunskapskrav E
Grundläggande kunskaper
Kunskapskrav C
Goda kunskaper
Kunskapskrav A
Mycket goda kunskaper
Gestalta & uttrycka
Framställa bilder
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
Du ritar och målar olika bilder där du använder dig av olika tekniker för att skapa en bild som berättar och förmedlar ett eller flera olika budskap.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Arbetsform & teknik
Tekniker, verktyg & material
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
Du visar att du kan använda olika material, tekniker och verktyg för att skapa olika former av uttryck
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Sammanställa
Kombinera bildelement
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
Du använder alla delar som tillsammans bygger en bild. Det kan vara ytor, linjer, färger, tecken och former. Dessa har stor betydelse för det man vill berätta och gestalta när man framställer en bild.
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Egna idéer
Utveckla, bearbeta & återanvända
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
Du använder kasserat material, textil eller annat som hjälper dig att skapa något nytt. Du använder någon annans verk som utgångspunkt för att skapa något nytt.
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmateria.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Alternativ
Formulera & välja handlingsalternativ
Du kan förklara hur du gjort, varför du valt det ena eller det andra och kan komma med egna förslag på förändringar som utvecklar ditt alster
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Redogöra & visa
Presentera bilder
 • Bl  4-6
Du resonerar om vad du gjort, vad du ville uppnå och vilket budskap du vill få fram när du presenterar din bild
Dessutom kan du presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan du presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan du presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Värdera
Ge omdömen om arbetet
 • Bl  4-6
Du försöker att bedöma hur väl du har genomfört din uppgift och hur väl ditt alster blivit gjord
Du kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Argumentation
Resonemang & koppling
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
Du använder ord och uttryck som hör samman med ämnesområdet och kopplar det till dina egna erfarenheter, andra kulturer, bilder och företeelser i världen, när vi diskuterar konst och bild
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: