Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning av skönlitteratur

Skapad 2019-12-05 08:31 i PARTILLE GYMNASIUM Partille
Svenska 1 skönlitteratur
Gymnasieskola Svenska
=>
BRA
=>
BÄTTRE
=>
UTMÄRKT
reflektion kring text
Du kan förmedla egna tankar och åsikter utifrån en skönlitterär text, så att andra kan förstå det du förmedlar.
Du kan förmedla egna tankar och åsikter med kopplingar till en skönlitterär text på ett ganska tydligt och nyanserat sätt.
Du kan förmedla egna tankar och åsikter med relevanta kopplingar till en skönlitterär text. Du uttrycker dig tydligt och nyanserat .
Muntlig presentation
Du använder något visuellt hjälpmedel för att förtydliga din presentation och har viss kontakt med dina åhörare.
Du använder visuella hjälpmedel och har kontakt med dina åhörare.
Du använder visuella hjälpmedel och du engagerar dina åhörare
Begreppsanvändning
Du använder något berättarteknisktiskt och stilistiskt begrepp när du berättar om innehåll och form i texter.
Du reflekterar över innehåll och form med hjälp av några berättartek-niska och stilistiska begrepp.
Du reflekterar över innehåll och form och använder dig av berättartekniska och stilistiska begrepp på ett säkert sätt.
Tema/motiv
Du kan översiktligt redogöra för några samband mellan olika texter genom att ge något exempel på gemensamma teman och motiv
Du kan utförligt redogöra för några samband mellan olika texter genom att ge något exempel på gemensamma teman och motiv.
Du kan utförligt redogöra för några samband mellan olika texter genom att ge exempel på gemensam-ma teman och motiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: