Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi är alla författare

Skapad 2019-12-05 11:31 i Länna skola Norrtälje
En matris över samtliga kunskapskrav i svenska för år 9.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsnivå. I tabellen hittar du alla kunskapskrav för betyget E - C - A i slutet av årskurs 9.

När rutan "har arbetat med" är ifylld men annan bedömning saknas, betyder det att du har arbetet med det kunskapskravet, men att du ännu inte visat att kunskapskrav är uppnådda.

Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Har arbetat med
E
C
A
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande text
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.

Läsa din barnbok

Läsa in den barnbok
Dessutom kan du förbereda och genomföra en uppläsning av din barnbok där du med flyt läser din text och till viss del anpassar din läsning och presentation till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra en uppläsning av din barnbok där du med gott flyt och viss inlevelse läser din text och till stor del anpassar din läsning och presentation till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra en uppläsning av din barnbok där du med mycket gott flyt och inlevelse läser din text och anpassar din läsning och presentation till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: