Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 1b - Spelfilmsanalys historibruk&källkritik

Skapad 2019-12-06 10:12 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 9 Historia
E
Översiktligt
C
Utförligt
A
Utförligt och nyanserat
Källmaterial
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden
Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden
Källmaterial - reflektion
samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Olika sätt att använda historia
Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika.
Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: