Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 6 - Film review "Niceville"

Skapad 2019-12-06 13:34 i Rodengymnasiet Norrtälje
Engelska 6 - Film review "Niceville" Film review of the movie "Niceville" - "The Help"
Gymnasieskola 2 Engelska

Centralt innehåll och Kunskapskrav

Kommunikationens innehåll:
• Ämnesområden med anknytning till samhällsliv, tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
• Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur.
• Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Reception - Hörförståelse:
• Talat språk, även med social och dialektal färgning via film och andra medier.
• Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag.
• Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till framställningar i olika medier.
• Strategier för att söka relevant information i längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.

Produktion - Skriva:
• Skriftlig produktion där eleverna resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
• Bearbetning av språk och struktur i egna skriftliga framställningar. Anpassning till genre, situation och syfte.

E
D
C
B
A
Hörförståelse
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: