Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av problemlösningsuppgifter - 9Y- ht19

Skapad 2019-12-07 10:06 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Bedömning av matematikförmågorna problemlösning, resonemang och begrepp
Grundskola 9 Matematik

Uppgift 1: Spikar

E
C
A
Lösa problem
med olika strategier, metoder och modeller
Eleven beräknar lådans vikt eller antalet spikar i lådan.
Eleven beräknar lådans kilopris eller beräknar prisskillnaden för 1000 spikar.
Eleven beräknar skillnaden i kilopris och kommer fram till ett korrekt svar.
Resonemang
om tillvägagångssätt och rimlighet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Resultatet kan vara felaktigt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och kommer fram till ett rimligt svar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang och kommer fram till ett korrekt svar.
Begrepp
Eleven visar kunskap om viktenheter genom att göra korrekta omvandlingar.
Eleven visar kunskap om hur priser jämförs (pris/vikt).
Eleven visar kunskap om begreppet "Kilopris".

Uppgift 2: Medelhastighet

E
C
A
Lösa problem
med olika strategier, metoder och modeller.
Eleven använder sig av sina kunskaper om medelvärdet för att lösa problemet.
Eleven anpassar sina strategier genom att undersöka problemet närmare och hitta på uppgifter som saknas i problemställning.
Eleven kommer på en effektiv och allmängiltig metod för att lösa problemet.
Resonemang
om tillvägagångssätt och rimlighet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Resultatet kan vara felaktigt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och kommer fram till ett rimligt svar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang och kommer fram till ett korrekt svar.
Begreppens relation
Samband mellan hastighet, sträcka och tid
Eleven visar enkla kunskaper om sambandet mellan tid, sträcka och hastighet. T.ex genom att teckna SVT-triangeln.
Eleven visar utvecklade kunskaper om sambandet mellan tid, sträcka och hastighet. T.ex. genom att jämföra hur lång tid det tar till och från jobbet.
Eleven visar välutvecklade kunskaper om sambandet mellan tid, sträcka och hastighet. T.ex. genom att visa att medelhastigheten hänger ihop med den totala sträckan och den totala tiden.

Uppgift 3: Klocka

E
C
A
Lösa problem
med olika strategier, metoder och modeller
Eleven visar hur klockans försening summeras.
Eleven beräknar rätt antal dygn (48 eller 96) med en ändamålsenlig metod.
Eleven beräknar godtagbart datum.
Resonemang
om tillvägagångssätt och rimlighet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Resultatet kan vara felaktigt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och kommer fram till ett rimligt svar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang och kommer fram till ett korrekt svar.
Begrepp
Eleven vet hur många dagar som går på varje månad.
Eleven tolkar formuleringen "klocka saktar sig" på rätt sätt.
Eleven beaktar skillnaden mellan en analog och digital klocka vid problemlösningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: