Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FY.ÅR7.MATERIA.Ht 2019

Skapad 2019-12-08 07:31 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av fysiktest Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i testen ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.
Grundskola 7 Fysik

Utvärdering av fysiktest Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i testen ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.

MATERIA

(Korta svar)
Uppgift 1
Vad menas med materia?
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Uppgift 2
Ge exempel på sådant som inte är materia.
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Uppgift 9
I vilka tre former kan de flesta former förekomma?
Inte svarat/fel svar
1 rätt
2 rätt
3 rätt

FÖRKLARA BEGREPPEN
Uppgift 3
Vilket ord använder man till vardags för massa?
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Uppgift 8a
Grundämne
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Uppgift b
Atom
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Uppgift c
Molekyl
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Upgift d
Sammansatt ämne
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.

MATERIA

(Längre svar)
Uppgift 10c
I duschen.
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för att lösa uppgiften..
Visar huvudsaklig förståelse för att lösa uppgiften..
Visar god förståelse för att lösa uppgiften..
Uppgift 11 a
Densitet (Formeln tillämpas direkt.)
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för formelns användning.
Visar huvudsaklig förståelse för formelns användning.
Visar god förståelse för användning av formelns.
Uppgift 11b
Densitet (Formeln tillämpas inte direkt.)
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för formelns användning.
Visar huvudsaklig förståelse för formelns användning.
Visar god förståelse för användning av formelns.
Uppgift 12
Densitet (Jämför is och vatten.)
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för formelns användning.
Visar huvudsaklig förståelse för formelns användning.
Visar god förståelse för användning av formelns.

MÄTNING

Uppgift 5
Ge tre exempel på mätinstrument som kan användas för att mäta längd.
Inte gjort /fel svar
1 rätt
2 rätt
3 rätt
Uppgift 6
Ge tre exempel på mätinstrument som kan användas för att mäta massa.
Inte gjort /fel svar
1 rätt
2 rätt
3 rätt
Uppgift 7
Ge två exempel på mätinstrument som kan användas för att mäta volym.
Inte gjort /fel svar
1 rätt
2 rätt
Uppgift 4
Vad får man veta om man gör en beräkning där man multiplicerar följande för ett föremål: längd•bredd•höjd
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.

AVLÄSNING AV MÄTGLAS
Uppgift 13 A
a) Hur stor volym är det mellan två delstreck på mätglaset? b) Hur stor volym har vätskan i mätglaset?
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse för uppgiften.
Visar god förståelse för uppgiften.
Uppgift 13 B
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse för uppgiften.
Visar god förståelse för uppgiften.
Uppgift 13 C
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse för uppgiften.
Visar god förståelse för uppgiften.
Uppgift 13 D
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse för uppgiften.
Visar god förståelse för uppgiften.
Uppgift 13 E
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse för uppgiften.
Visar god förståelse för uppgiften.

......................................
...............................
...............................
...............................
...............................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: