👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Idrott och hälsa år 4-6

Skapad 2019-12-08 11:36 i Trönningeskolan Halmstad
Skolverkets kunskapstabell från Lgr11
Grundsärskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Rörelse

Eleven kan **medverka** i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan också röra sig i vatten och flyta eller simma.
Eleven kan också röra sig i vatten och flyta eller simma.
Eleven kan också röra sig i vatten och flyta eller simma.
Dessutom **bidrar** eleven till att orientera sig i närmiljön och **medverkar** då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
Dessutom orienterar sig eleven med **viss säkerhet** i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Dessutom orienterar sig eleven med **säkerhet** i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett **ändamålsenligt** sätt.

Hälsa och livsstil

Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven **bidra** till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra **enkla** resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan **bidra** till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Friluftsliv och utevistelser

Eleven kan **medverka** i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Eleven **medverkar** också i att beskriva hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på **ett delvis fungerande** sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett **väl fungerande** sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.

Ämnesspecifika begrepp

Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.