Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsartikel

Skapad 2019-12-08 18:13 i Getingeskolan Halmstad
En bedömningsmatris för att skriva nyhetsartikel.
Grundskola 8 Svenska
E
C
A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen och har skrivit en trovärdig nyhetsartikel. Texten fungerar i huvudsak som en nyhetsartikel.
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en nyhetsartikel.
Du följer instruktionen. Texten fungerar väl som en nyhetsartikel.
Innehåll
Du rapporterar och återger händelsen på ett enkelt sätt. Nyhetsartikeln besvarar frågorna vad, vem, när, var, hur, varför.
Du rapporterar och återger händelsen på ett utvecklat sätt. Nyhetsartikeln är skriven ur ett objektivt perspektiv och innehåller flera typiska drag för genren
Du rapporterar och återger händelsen på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du visar god genrekännedom och texten är väl anpassad till syfte och mottagare (t ex ger en komplett helhetsbild av händelsen, fångar läsaren). .
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Nyhetsartikeln har rubrik, ingress och brödtext. Texten är indelad i stycken.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar. Nyhetsartikeln har en genomtänkt struktur. Styckeindelningen är väl genomförd.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Rubriken är väl genomtänkt. Ingressen ger en kärnfull sammanfattning av artikeln. Brödtexten är genomarbetad och strukturerad med det viktigaste först. Det finns en medveten avslutning.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av nyhetsartikeln.
Ordvalet är varierat och passar en nyhetsartikel. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av nyhetsartikeln.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter nyhetsartikeln. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: