Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig

Skapad 2019-12-08 19:10 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Struktur & språklig variation
  • Sv  4-6
Eleven kan skriva en begriplig text med en i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva en text med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva en text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Språkriktighet
  • Sv  4-6
I texterna används grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna används grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna används grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande med ord och bild
  • Sv  4-6
Texterna innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Texterna innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Texterna innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: