Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar konsumtion

Skapad 2019-12-09 10:05 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 1 – 2 Biologi
  • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
  • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.
E
C
A
Hållbar utveckling
Du diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Du diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Du diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Du föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: