Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning "Astabil vippa" - Elektronik VT-20

Skapad 2019-12-09 13:57 i Tullbroskolan Falkenberg
Bedömningsmatris för arbete och förklaring till vippan.
Grundskola 7 – 9 Teknik

BEDÖMNING - ASTABIL VIPPA

Konstruktionen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vippan
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Funktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse för funktion
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar och med relativt god an- vändning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ända- målsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: