Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppgiftsspecifik matris Pernillas pool (Mondo 8 Geometri)

Skapad 2019-12-09 20:22 i Förslövs skola F-9 Båstad
Uppgiftsspecifik matris
Grundskola 8

Här är den uppgiftsspecifika matrisen till uppgiften Pernillas pool (Mondo 8, geometri)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du gör rimliga antaganden och beräknar t.ex. poolens volym. Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer
Du gör en mer omfattande undersökning som överensstämmer väl med frågeställningen, t.ex. undersöker vattnets flödeshastighet. Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Du gör en fullständig undersökning som omfattar alla aspekter av uppgiften och överensstämmer väl med frågeställningen. Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Begrepp
Du har kunskaper om några matematiska begrepp, t.ex. area och volym.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du har valt någon metod och gjort i huvudsak korrekta beräkningar.
Du har valt och använt ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget med gott resultat.
Du har valt och använt ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget med mycket gott resultat.
Resonemang
Du deltar i arbetet och dina resonemang för till viss del arbetet framåt. Du motiverar dina val med godtagbara matematiska resonemang.
Du deltar i arbetet och dina resonemang för arbetet framåt. Du kan se att problemet kan lösas på olika sätt med godtagbara matematiska resonemang.
Du för välutvecklade resonemang om tillvägagångssätt och utvecklar arbetet. Du kan se att problemet kan lösas på olika sätt och du för resonemang om de olika lösningarnas kvalitet.
Kommunikation
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften men är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och är av god kvalitet.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och redovisningen är tydlig med korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: