Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse åk 8

Skapad 2019-12-09 20:50 i Nolhagaskolan Alingsås
En matris för läsförståelse i engelska
Grundskola 8 Engelska

En matris för läsförståelsediagnos i engelska. De diagnoser som avses är "Stormy Weather", "Chit Chat" samt "New city/Old City" från Skolverkets diagnosmaterial.

Steg 1
på väg mot steg 2
Steg 2
På väg mot steg 3
Steg 3
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: