Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 1-3 Lgr 11

Skapad 2011-11-01 15:24 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,

  • förebygga risker vid fysisk aktivitet, och

  • hantera nödsituationer på land och i vatten.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 6 betyget E.
Grön färg markerar nuläget.

Rörelse

På väg att uppnå målet
Svårigheter att uppnå målet
Målet är uppnått
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Hälsa och livsstil

På väg att uppnå målet
Svårigheter att uppnå målet
Målet är uppnått
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Friluftsliv och utevistelse

På väg att uppnå målet
Svårigheter att uppnå målet
Målet är uppnått
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: