Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren

Skapad 2019-12-10 15:29 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Bild Svenska

Berättande text

  • Sv  E 6   Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
---------->
---------->
---------->
Personbeskrivning
Jag berättar om en person och skriver då om personens namn, ålder, utseende och intressen.
Jag berättar om en person och skriver då om personens namn, ålder, utseende, intressen och egenskaper.
Jag berättar om en person och skriver då om personens namn, ålder, utseende, intressen och egenskaper. Jag ger även något exempel på en situation då personen känner en viss känsla. Ex: Jag känner mig ofta ensam, eftersom mina föräldrar är borta mycket.
Miljöbeskrivning
Jag berättar om en plats och beskriver hur det ser ut på platsen.
Jag berättar om en plats och beskriver hur det ser ut på platsen. Jag berättar även om hur det luktar, låter och känns på platsen.
Jag berättar om en plats och beskriver hur det ser ut på platsen. Jag berättar även om hur det luktar, låter och känns på platsen. Jag berättar dessutom hur någon person i texten känner då de är på platsen.
Händelse
Jag berättar om någonting som händer min huvudperson.
Jag berättar om någonting som händer min huvudperson och använder då minst fem adjektiv (ord som beskriver: t ex grön, mjuk, vass, läskig, liten).
Jag berättar om någonting som händer min huvudperson och använder då minst fem adjektiv (ord som beskriver: t ex grön, mjuk, vass, läskig, liten). Jag berättar även om hur huvudpersonen i min berättelse känner sig då detta händer.

Struktur, språklig variation och skrivregler

  • Sv  E 6   Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  • Sv  E 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
---------->
---------->
---------->
Struktur
Jag skriver en berättande text med början, mittparti och slut.
Jag skriver en berättande text med början, mittparti och slut. Jag har delat in något av mina kapitel i stycken (vid ny tid, ny händelse eller ny plats).
Jag skriver en berättande text med början, mittparti och slut. Jag har delat in min text i stycken i de flesta av mina kapitel (vid ny tid, ny händelse eller ny plats).
Språklig variation
Jag varierar mitt språk så att inte alla meningar börjar med samma ord.
Jag varierar mitt språk så att inte alla meningar börjar med samma ord. Jag tänker även på att variera språket i mina meningar genom att använda olika ord när jag skriver.
Stavning
Jag har några stavfel i min text, men försöker rätta till dem med stavningshjälp.
Jag stavar rätt på de flesta orden i min text.
Skiljetecken
Jag använder versaler (stora bokstäver) i början av nya meningar och namn. Jag använder punkt i slutet av meningar.
Jag använder versaler (stora bokstäver) i början av nya meningar och namn. Jag använder punkt i slutet av meningar. Jag använder även frågetecken och utropstecken på ett korrekt vis.
Dialog
Jag använder talstreck då jag skriver dialoger (textavsnitt där personer pratar med varandra). - Jag är hungrig. - Det är jag med.
Jag använder talstreck då jag skriver dialoger (textavsnitt där personer pratar med varandra). Jag skriver även ut vem det är som säger vad. - Jag är hungrig, sade Kalle. - Det är jag med, svarade Stina.

Ge omdömen om och bearbeta texter

  • Sv  E 6   Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
---------->
---------->
---------->
Ge omdömen
Jag går igenom min egen text, utifrån en checklista, och markerar vad som finns med och vad som saknas.
Jag går igenom min egen text, utifrån en checklista, och markerar vad som finns med och vad som saknas. Jag går igenom någon annans text, utifrån en checklista, och markerar vad som finns med och vad som saknas.
Jag går igenom min egen text, utifrån en checklista, och markerar vad som finns med och vad som saknas. Jag går igenom någon annans text, utifrån en checklista, och markerar vad som finns med och vad som saknas. Jag ger även förslag på vad som kan utvecklas i texten.
Bearbeta texter
Jag utvecklar min text utifrån checklista, som jag själv fyllt i, genom att lägga till/utveckla sådant som saknas.
Jag utvecklar min text utifrån checklista, som jag själv fyllt i, genom att lägga till/utveckla sådant som saknas. Jag utvecklar min text utifrån checklista, som någon annan fyllt i, genom att lägga till/utveckla sådant som saknas.

Illustrationer

  • Bl  E 6   Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  • Bl  E 6   I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  • Bl  E 6   Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  • Sv  E 6   Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
---------->
---------->
---------->
Framsida
Jag har gjort en framsida till min bok.
Jag har gjort en framsida till min bok. Framsidan är uppbyggd med titel, författare och bild.
Jag har gjort en framsida till min bok. Framsidan är uppbyggd med titel, författare och bild. Någon del av min framsida går att öppna.
Illustrationer till kapitel
Jag har skapat en illustration som hör ihop med ett av mina kapitel.
Jag har skapat flera illustrationer som hör ihop med mina kapitel.
Jag har skapat flera illustrationer som hör ihop med mina kapitel. Jag har använt mig av olika tekniker då jag skapat mina illustrationer. Ex blytersteckning, olika typer av färger, pappersvikning, öppningsbara bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: