Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rockhistoria åk 8 - från worksongs till dagens populärmusik

Skapad 2019-12-10 21:00 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Musik
Nivå 1
.
Nivå 2
Nivå 3
Sång
  • Mu  E 9
Du har ännu inte uppnått följande kunskapskrav inom arbetsområdet.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Slagverk
  • Mu  E 9
Du har ännu inte uppnått följande kunskapskrav inom arbetsområdet.
Du kan spela enkla slagverksstämmor med viss timing.
Du kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god timing.
Du kan spela enkla slagverksstämmor med god timing.
Melodispel
  • Mu  E 9
Du har ännu inte uppnått följande kunskapskrav inom arbetsområdet.
Du kan spela enkla melodier med viss timing.
Du kan spela enkla melodier med relativt god timing.
Du kan spela enkla melodier med god timing.
Ackordsspel
  • Mu  E 9
Du har ännu inte uppnått följande kunskapskrav inom arbetsområdet.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Basspel
Du har ännu inte uppnått följande kunskapskrav inom arbetsområdet.
Du kan spela enkla basstämmor med viss timing.
Du kan spela enkla basstämmor med relativt god timing.
Du kan spela enkla basstämmor med god timing.
Tekniskt kunnande, att spela tillsammans
  • Mu  E 9
  • Mu  E 9
  • Mu  E 9
Du har ännu inte uppnått följande kunskapskrav inom arbetsområdet.
Du sjunger eller spelar i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Du kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck. Du anpassar i viss mån din stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du sjunger eller spelar i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Du kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck. Du anpassar din stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du sjunger eller spelar i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Du kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck. Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Skapande, gestaltning
  • Mu  E 9
Du har ännu inte uppnått följande kunskapskrav inom arbetsområdet.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Musikhistoria, musiklyssande
  • Mu  E 9
Du har ännu inte uppnått följande kunskapskrav inom arbetsområdet.
Du kan, i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan, i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan, i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Musikens betydelse för människan
  • Mu  E 9
Du har ännu inte uppnått följande kunskapskrav inom arbetsområdet.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: