Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för beskrivande och förklarande text, årskurs 6 - svenska

Skapad 2019-12-11 23:38 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 6 Svenska

Aspekter

 • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6   Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6   Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
INNEHÅLL
 • Sv  E 6
Begripligt innehåll. Förklarar på ett begripligt och något utvecklat sätt varför en eller flera personer ska få tårtan.
Relativt tydligt innehåll. Förklarar på ett relativt tydligt och relativt välutvecklat sätt varför en eller flera personer ska få tårtan.
Tydligt innehåll. Förklarar på ett tydligt och välutvecklat sätt varför en eller flera personer ska få tårtan.
 • Sv  E 6
Beskriver tårtan på ett begripligt och något utvecklat sätt.
Beskriver tårtan på ett relativt tydligt och relativt välutvecklat sätt.
Beskriver tårtan på ett tydligt och välutvecklat sätt.
STRUKTUR
 • Sv  E 6
I huvudsak fungerande struktur. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t.ex. inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering.
Relativt väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och relativt välstrukturerad genom t.ex. inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering.
Väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom t.ex. inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering.
 • Sv  E 6
Texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord, t. ex. och, men, så att
Texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
SPRÅK
 • Sv  E 6
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften.
God språklig variation. Ordvalet är varierat och passar uppgiften.
 • Sv  E 6
Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad.
Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
SKRIVREGLER
 • Sv  E 6
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet. Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel finns och de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel finns.
 • Sv  E 6
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
HELHETSBEDÖMNING
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en beskrivande och förklarande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en beskrivande och förklarande text. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en beskrivande och förklarande text. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: