Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Populärvetenskaplig artikel

Skapad 2019-12-12 13:06 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

E
C
A
Innehåll
Du följer i huvudsak instruktionen i uppgiften.
Du följer relativt väl instruktionen i uppgiften.
Du följer instruktionen i uppgiften väl.
Dina tankegångar framgår i huvudsak.
Dina tankegångar framgår relativt väl.
Dina tankegångar framgår tydligt
Din artikel innehåller enkla beskrivningar av ett händelseförlopp.
Din artikel innehåller utvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara.
.Din artikel innehåller välutvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara.
Du behandlar ämnet för din artikel på ett enkelt relativt kortfattat sätt.
Du behandlar ämnet för din artikel på ett utvecklat och intresseväckande sätt.
Du behandlar ämnet för din artikel på ett välutvecklat, nyanserat och intresseväckande sätt.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängand eoch har enkel textbindning
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar en populärvetenskaplig artikel t.ex. att du använder rubrik, ingress, brödtext och källförteckning.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress, brödtext och korrekt källförteckning.
Din text är styckeindelad.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt
Ordvalet är varierat och passar en populärvetenskaplig artikel t.ex. med sakligt och neutralt språk och ord som hör till ämnesområdet.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus fungerar i huvudsak
Tempus fungerar relativt väl
Tempus fungerar väl
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en artikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en artikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas
Innehåll och form i din text fungerar väl som en artikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: