Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd Avstämning B och C, Skriva - Obligatorisk

Skapad 2019-12-12 13:18 i Västra Berga skola Helsingborg
Obligatoriskt bedömnigsstöd i Läs- och skrivutveckling för elever i grundsärskolans åk 1. SKRIVA Del 3 (av 3).
Grundsärskola 1 Svenska

Avstämning B och C. Skriva.

Varje delmoment ska följas upp av en kommentar längst ner.
"Eleven visar genom att..."

Avstämning B (skriva)

Eleven deltar i samtal om innehållet i elevnära bilder, bildserier, ordbilder och andra symboler.
Uppmärksamma och notera om eleven...
1. deltar i samtal om innehållet i elevnära bilder och bildserier genom att svara på enkla ja-/ nej-frågor
2. deltar i samtal om innehållet i elevnära ordbilder och andra symboler genom att svara på ja-/nej-frågor
3. ställer frågor om vad elevnära symboler står för
4. provar på att kopiera eller på eget initiativ skriva/rita enstaka elevnära symboler
5. visar intresse för att kommunicera något till någon genom sitt kopierande/ skrivande

Avstämning C (skriva)

Eleven medverkar i samtal om innehållet i bilder eller bildserier, deltar vid lärarens skrivande av bildtexter samt känner igen några elevnära ordbilder.
Uppmärksamma och notera om eleven
6. medverkar i samtal om innehåll i elevnära bilder eller bildserier
7. har skrivriktningen klar för sig
8. visar intresse för att kommunicera något till någon genom sitt kopierande/skrivande
9. provar på att kopiera eller på eget initiativ skriva/rita elevnära symboler
10. deltar vid lärarens skrivande av bildtexter i samtal om vilka ord som passar till vilka bilder
11. deltar i samtal om bokstäver i elevnära ord
12. känner igen några elevnära ordbilder (logografiskt)

Skriv "Eleven visar genom att..." tillsammans med siffran på området som bedömts i en kommentar nedan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: