Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd Avstämning B och C, Läsa - Obligatorisk

Skapad 2019-12-12 13:23 i Västra Berga skola Helsingborg
Obligatoriskt bedömnigsstöd i Läs- och skrivutveckling för elever i grundsärskolans åk 1. LÄSA Del 2 (av 3).
Grundsärskola 1 Svenska

Avstämning B och C. Läsa.

Varje delmoment ska följas upp av en kommentar längst ner.
"Eleven visar genom att..."

Avstämning B (läsa)

Eleven deltar i läsande av elevnära bilder och bildtexter samt känner igen några elevnära ordbilder.
Avstämning A (läsa)
Uppmärksamma och notera om eleven...
1. deltar i samtal om innehållet i elevnära ordbilder och andra symboler genom att svara på ja-/ nej-frågor
2. känner igen sitt namn och några vanliga ordbilder i närmiljön, t.ex. namn på bekanta personer, figurer, varumärken och affärer (logografisk läsning)
3. tar hjälp av bilder som stöd för att svara på frågor
4. deltar i samtal om innehållet genom att svara på ja/nejfrågor och enkla frågeordsfrågor

Avstämning C (läsa)

Eleven deltar i läsande av elevnära illustrerad berättelse, deltar i samtal om innehållet och handlingen samt känner igen några elevnära ordbilder i texter.
Avstämning A (läsa)
Uppmärksamma och notera om eleven
5. deltar i samtal om innehåll och handling i lästa och berättade texter genom att svara på enkla frågeordsfrågor.
6. vid behov tar hjälp av bilder som stöd för att svara på frågor.
7. kopplar innehållet till egna erfarenheter och kunskaper.
8. har läsriktningen klar för sig.
9. deltar i läsande av elevnära bilder, bildserier och bilderböcker (berättande och fakta) genom att prova på att själv läsa enstaka elevnära ord.
10. känner igen några elevnära ordbilder i de lästa texterna genom att ta hjälp av bilder (logografisk läsning).

Skriv "Eleven visar genom att..." tillsammans med siffran på området som bedömts i en kommentar nedan.
Avstämning A (läsa)

Ny rubrik

Avstämning A (läsa)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: