Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - muntlig presentation

Skapad 2019-12-16 09:26 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Tema Ordens magi! Redovisning av verkstadsarbete period I hösten 2019.
Grundskola 6 Svenska

Tema Ordens magi!
Redovisning efter genomförd verkstadsperiod l i temat, Ordens magi!
En muntliga presentation förbereds och genomförs inför klassen. Bedömning sker i matrisen.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven klarar i viss utstäckning att hålla sig till ämnet och redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Eleven klarar relativt väl att hålla sig till ämnet och redogör med relativt väl fungerande innehåll
Eleven klarar väl att hålla sig till ämnet och redogör med väl fungerande innehåll.
Struktur
Eleven redogör enkelt med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Eleven redogör utvecklat med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Eleven redogör välutvecklat med väl fungerande, inledning, innehåll och avslutning.
Språk
Eleven använder språket med i viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven använder språket med god anpassning till syfte och mottagare.
Kommunikation
Eleven klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: