👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa Kap 1 + 2

Skapad 2019-12-16 20:44 i Villaskolan Kristianstad
Matris efter genomfört prov kap 1 + 2 i alfa
Grundskola 4 Matematik

Efter prov för kap 1 + 2.

Nivå 1
På väg att utvecklas
Nivå 2
Har förmåga
Nivå 3
Har god förmåga
Problemlösning Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
mindre än häften av poängen i förmågan.
Mer än häften av poängen i förmågan.
Bara ett eller två fel i förmågan.
Begrepp Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Metod och beräkningar Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Kommunikation Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.