Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - elevens taluppfattning (skriftligt) HT åk 3

Skapad 2019-12-17 09:58 i Östervåla skola F-6 Heby
Detta är en matris till Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - elevens taluppfattning (skriftligt) HT åk 3.
Grundskola 3 Matematik
Lägre nivå
Mellan nivå
Högre nivå
Talraden
vad kommer före/efter
Skriv talets grannar 0-100
Skriv talets grannar 100-300
--------
Talföljd 1
fortsätt talföljden
1-20
10-50
300-3500
Talföljd 2
--------
-------
Hitta på egen talföljd + förklara hur man tänkt
Tals värde
--------
--------
Bråk 1
--------
Ringa in bråket
Bråk på tallinje
Bråk 2
--------
--------
Visa hur mkt 1/3 är i rutor
Bråk 3
--------
--------
Räkna med bråk
Tallinje
Dra streck till rätt plats på tallinjen
Dra streck till rätt plats på tallinjen
--------
Storleksordna tal
--------
--------
Beräkna addition
--------
--------
Beräkna subtraktion
--------
--------
Lika med tecknets betydelse
Skriv talet som saknas
Beräkna - addition och subtraktion
Skriv det tal som saknas
Beräkna multiplikation
--------
Skriv det tal som saknas
Beräkna division
--------
Skriv det tal som saknas
Problemlösning 1
Problemlösning 2
Problemlösning 3
--------
--------
Problemlösning 4
--------
--------
Skriftliga uträkningar
--------
--------
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: