Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2019-12-17 11:31 i Hammars skola Kristianstad
Berättande text i form av mysterium
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Mysterium

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
  • Sv
  • Sv  4-6
Min berättelse går att förstå och har en viss röd tråd.
Min berättelse är tydlig och har en tydlig röd tråd.
Min berättelse är utvecklad och har en tydlig röd tråd där händelserna står i kronologisk ordning.
Struktur
Inledning Svarar på “var?”, “vem?”, “när?”, “vad?” och “varför?”. Problem (komplikation) Avslutning Får inte skriva “the end”, “slut” eller “levde lyckliga i alla sina dagar”.
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
Jag skriver en orientering som svarar på 2 av frågorna. Jag skriver ett problem men har ingen lösning. Avslutningen sammanfattar berättelsen genom att t.ex. det goda besegrar det onda.
Jag skriver en orientering som svarar på 3-4 av frågorna. Jag skriver ett problem som har en lösning. Avslutningen sammanfattar berättelsen på ett tydligt sätt genom att det goda besegrar det onda.
Jag skriver en orientering som svarar på alla frågorna. Jag skriver ett utvecklat problem med en utvecklad lösning. Avslutningen sammanfattar berättelsen på ett utvecklat sätt genom att beskriva hur det goda besegrar det onda.
Språkliga drag
Ordval och meningsbyggnad Tempus Sambandsord Berättarteknik
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
Jag varierar några av mina meningar och använder få beskrivande ord. Jag använder delvis rätt tempus i texten. Jag skriver vanliga sambandsord som t.ex. “för att”, “därför”, “så att”. Jag skriver 1-2 gestaltningar, miljö- och personbeskrivningar.
Jag varierar de flesta av mina meningar och använder några beskrivande ord och liknelser. Jag använder nästan alltid rätt tempus i texten. Jag skriver mer avancerade sambandsord som t.ex. “även om”, “å andra sidan”. Jag skriver 3-4 gestaltningar, miljö- och personbeskrivningar.
Jag varierar mina meningar och använder beskrivande ord och liknelser. Jag använder alltid rätt tempus i texten. Jag skriver välutvecklade sambandsord som t.ex. “medan”, “trots att”, “fastän”. Jag skriver 5-6 gestaltningar, miljö- och personbeskrivningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: