👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2019-12-17 14:20 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Att använda vid arbete med återberättande texter.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska

Vi har arbetat med återberättande texter - läst olika texter, struktur, språkliga drag, tidsord, osv.
Eleverna ska nu själva planerat och skrivit en återberättande text.

Behöver utvecklas
Goda kunskaper
Mer än goda kunskaper
Struktur
Rubrik saknas Strukturen inte att går att följa. Styckeindelning saknas.
Rubrik Strukturen är tydlig. Texten är indelad i några stycken som berättar om olika saker.
Rubrik Strukturen av texten fungerar väl. Texten blir lätt att följa. Texten delas in i stycken med olika områden.
Tidsord
Få tidsord finns i texten.
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Tidsorden är till viss del varierade och gör texten något tydligare.
Meningarnas längd och ordföljd varieras. Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika tidsord.
Stavning
Det finns återkommande stavfel. Stavningen stör inte förståelsen.
De flesta ord stavas rätt. Stavningen stör inte förståelsen.
Texten är rättstavad.
Skiljetecken
Stor/liten bokstav används i viss utsträckning.
Stor/liten bokstav används nästan alltid rätt.
Stor/liten bokstav används alltid rätt.
Verb
Blandning av dåtid och nutid. Ändelser i preteritum saknas ibland: träffa istället för träffade. Enkla verb med viss variation.
Blandning av dåtid och nutid förekommer vid några tillfällen, ändelser saknas sällan. Verben är beskrivande och varierar till viss del.
Dåtid används i hela texten. Tempusändelse finns alltid med. Verben är beskrivande och tydliga och varierar.
Inledning
Har med ett försök till inledning
Har en inledning som svarar på några av frågorna vem? vad? var? när? varför?
Har en tydlig inledning som svarar på frågorna vem? vad? var? när? varför?
Händelser
Har med enstaka händelser som delvis står i kronologisk ordning.
Har med flera händelser varav de flesta står i kronologisk ordning. Innehållet ger information om det som hänt.
Har med flera händelser och alla står i kronologisk ordning, Innehållet är varierat och ger god information om vad som hänt.
Sammanfattning
Har med en antydan till avslut.
Har med en avslutning som försöker sammanfatta texten.
Har med en klar avslutning som tydligt sammanfattar texten.