👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva novell

Skapad 2019-12-17 14:57 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska

Eleverna skriver noveller utifrån det tema som eleverna gemensamt valt i demokratisk anda. De ger även respons på varandras texter.

Innehåll
Din text följer inte "novellreceptet" och/eller saknar en röd tråd.
Din text är i huvudsak skriven utifrån "novellreceptet och novellens delar" och har en röd tråd som är relativt lätt att följa.
Din text är väl anpassad till "novellreceptet och novellens delar" och har en tydlig röd tråd som är lätt att följa.
Din text är mycket väl anpassad till "novellreceptet och novellens delar" och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa.
Språk
Din text har stora brister vad gäller stavning, skiljetecken och/eller verbens tempus.Du blandar tempus.
Din text är skriven med viss språklig variation och är i huvudsak anpassad till språkliga normer. Du är så gott som säker på skrivreglerna. Du är till vill del säker på tempus.
Din text är skriven med relativt god språklig variation och är väl anpassad till textens innehåll och läsaren. Du är säker på skrivreglerna. Du är säker på tempus.
Din text är skriven med god språklig variation och är mycket väl anpassad till textens innehåll och läsaren. Du är säker på skrivreglerna. Du är säker på tempus.
Person- och miljöbeskrivning
Din text saknar beskrivning av personer och miljö.
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar. Du använder dig av liknelser.
Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar. Du använder dig av träffande liknelser och varierande adjektiv.
Kamratrespons
Du har ännu inte visat förmåga att ge respons på en kamrats text.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Bearbetning
Du har ännu inte visat förmåga att bearbeta din text utifrån respons.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett mycket väl fungerande sätt.