Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsmatris svenska Ht 2019

Skapad 2019-12-17 15:16 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska
E
C
A
Sommarprat - Innehåll
Ditt sommarprat är en enkel muntlig redogörelse med i huvudsak fungerande struktur och innehåll. Innehållet framgår.
Ditt sommarprat är en utvecklad muntlig redogörelse med relativt väl fungerande struktur och innehåll. Innehållet framgår tydligt, väcker intresse och har vissa reflekterande inslag. Tydlig inledning och avslut.
Ditt sommarprat är en välutvecklad muntlig redogörelse med väl fungerande struktur och innehåll. nnehållet framgår mycket tydligt, väcker intresse och innehåller reflekterande inslag. Tydlig, intresseväckande inledning och tydligt, tankeväckande avslut.
Sommarprat - Anpassning till syfte och mottagare
Ditt sommarprat har viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.  Antydan till engagemang finns.
Ditt sommarprat har relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Ditt sommarprat förmedlar ett relativt tydligt engagemang som väcker frågor/tankar/känslor hos lyssnaren. 
Ditt sommarprat har god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.   Ditt sommarprat förmedlar ett tydligt engagemang som väcker frågor, tankar och känslor hos lyssnaren. 
Sommarprat - Språk
Ditt sommarprat har viss språklig variation, enkel text-bindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp.  Du använder t.ex. enkla retoriska knep.
Ditt sommarprat har relativt god språklig variation, utvecklad text-bindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp. Du använder retoriska knep som passar i sammanhanget.
Ditt sommarprat har god språklig variation, välutvecklad text-bindning samt väl fungerande anpassning till texttyp. Du använder retoriska knep som passar väl in i sammanhanget.
Faktatext
Du kan skriva en faktatext med begripligt innehåll, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkregler och struktur samt med viss språklig variation.
Du kan skriva en faktatext med relativt tydligt innehåll, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkregler och struktur samt med relativt god språklig variation.
Du kan skriva en faktatext med tydligt innehåll, välutvecklad textbindning, väl fungerande anpassning till texttyp, språkregler och struktur samt med god språklig variation.
Faktatext
Sammanställningen innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt språk samt i huvudsak fungerande struktur och källhänvisningar
Sammanställningen innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur och källhänvisningar
Sammanställningen innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur och källhänvisningar
Krönika - Koppling till uppgiften
Texten fungerar i huvudsak som krönika i en ungdomstidning.
Texten fungerar relativt väl som krönika i en ungdomstidning.
Texten fungerar väl som krönika i en ungdomstidning.
Krönika - Innehåll
Elevens tankegång framgår och eleven resonerar på ett enkelt sätt. Texten innehåller i huvudsak relevanta uppslag, t.ex. något exempel från elevens erfarenhet som passar i sammanhanget
Elevens tankegång framgår tydligt och eleven resonerar på ett utvecklat sätt. Elevens exempel (både personliga och allmänna) är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Utnyttjar krönikans möjlighet. Träffande exempel, god balans mellan det personliga och det allmänna.
Krönika - Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Krönika - Språk och stil
Språket passar i huvudsak till en krönika i en ungdomstidning. Ordvalet är enkelt och uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Den språkliga stilen passar relativt väl en krönika i en ungdomstidning. Ordvalet är varierat och passar i en krönika. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Språket är stilistiskt säkert och passar väl en krönika i en ungdomstidning. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i en krönika. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Krönika - Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Läsförståelseprov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: