👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omdöme vintertema förskoleklass

Skapad 2019-12-18 15:26 i Fjälkinge skola Kristianstad
Omdömesmatris som sammanfattar och innehåller de sju olika områdena i Lgr11 - förmågor som undervisningen i förskoleklassen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla.
Grundskola F NO (år 1-3) Svenska Musik Matematik Idrott och hälsa Teknik SO (år 1-3) Bild

Omdömesmatris som sammanfattar och innehåller de sju olika områdena i Lgr11 - förmågor som undervisningen i förskoleklassen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla.

Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna handling.

(NO, Tk, BI)
På väg
Når målet
Når mer än målet
Visa nyfikenhet.
Ha tilltro till sin egen förmåga.
Utveckla kreativitet.
Pröva idéer.
Lösa problem.

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssät.

(SO)
På väg
Når målet
Når mer än målet
Vara en god kamrat.
Visa förståelse för andra.
Samarbeta.
Delta i demokratiska beslut.
Ta ansvar.

Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften.

(Sv)
På väg
Når målet
Når mer än målet
Utveckla sin språkliga medvetenhet (rim, meningar, ord, ljud).
Bokstävernas form och ljud.
Berätta i grupp.
Samtala, lyssna och ställa frågor.
Läsa.
Skriva.

Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

(BI, Mu)
På väg
Når målet
Når mer än målet
Prova att spela instrument.
Sjunga med i sånger.
Delta i rörelsesånger.
Testa olika tekniker och prova att skapa i olika material.
Utveckla kreativitet.

Använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem.

(Ma)
På väg
Når målet
Når mer än målet
Sortera och kategorisera, se likheter och skillnader.
Se, upprepa och skapa nya mönster.
Hitta och beskriva formerna cirkel, triangel och rektangel.
Dela upp tal.
Förstå del av helhet och del av antal.
Förstå samband mellan siffra och antal.
Ramsräkna fram- och baklänges.
Förstå och beskriva läges, rums, riktnings och tidsbegrepp.

Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

(NO, Tk, SO)
På väg
Når målet
Når mer än målet
Delta i experiment.
Visa intresse för djur och natur.
Beskriva enkla företeelser och samband i omvärlden.
Följa regler i lekar och spel.
Bygga och konstruera.

Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

(Id)
På väg
Når målet
Når mer än målet
Delta aktivt på idrotten.
Röra sig i olika naturmiljöer.
Fördjupa sin rörelseförmåga och lust att röra sig.
Förståelse för hälsa och välbefinnande.