Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia 1- luft, tryck, densitet och temperatur 9E

Skapad 2019-12-18 17:03 i Stadsparksskolan Partille
Grundskola 7 – 9 Fysik

I matrisen visas vilken förmåga som bedöms och vilka kriterier som gäller för materia 1: Luft, tryck och temperatur

Förmåga 3 Fysik

Använda fysikens/kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att använda begrepp i sitt sammanhang (fysik)
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om energi, materia, och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att GE EXEMPEL OCH BESKRIVA dessa med VISS användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har GODA kunskaper kunskaper om energi och materia, och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND INOM dessa med RELATIVT GOD användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND INOM dessa OCH NÅGOT GENERELLT DRAG med GOD användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Att förklara partiklar och temperatur (fysik)
Eleven använder fysikaliska modeller på ett I HUVUDSAK fungerande sätt för att BESKRIVA OCH GE EXEMPEL PÅ partiklar och temperatur
Eleven använder fysikaliska modeller på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt för att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND KRING partiklar och temperatur.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett VÄL fungerande sätt för att FÖRKLARA OCH GENERALISERA KRING partiklar och temperatur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: