Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 8 HT19

Skapad 2019-12-18 21:43 i Stenkulan Lerum
Matris visar elevens bedömda förmåga under höstens arbetsområden "Kap 2. Bråk, procent och decimaltal" och "Kap 1. Negativa tal och prioriteringsregler"
Grundskola 7 – 9 Matematik
På väg
E
C
A
Problemlösning
Förmåga att: "formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder"
Grundläggande
God
Mycket god
Begrepp
Förmåga att: "använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp"
Grundläggande
God
Mycket god
Metod
Förmåga att: "välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter"
Grundläggande
God
Mycket god
Kommunikation
Förmåga att: "använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser"
Grundläggande
God
Mycket god
Resonemang
Förmåga att: "föra och följa matematiska resonemang"
Grundläggande
God
Mycket god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: