Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd Teknik årskurs 5, läsår 19/20

Skapad 2019-12-19 10:46 i Wallbergsskolan Grundskolor
Matris i Teknik år 4-6
Grundskola 4 – 6 Teknik

Centrala Innehållet

Tekniska lösningar

• Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
• Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
• Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
• Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
• Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
• Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
• Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
• Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
• Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
• Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
• Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
• Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
• Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

arbetat med
Når ej ännu målen
Godtagbar
Högre än godtagbar
Du kan identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
Du kan identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
Du kan använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Du kan värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
Du kan genomföra systematiska undersökningar i ämnet
Du kan analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Studieteknik

arbetat med
Når ej ännu målen
Godtagbar
Högre än godtagbar
Arbetsinsats
Eleven arbetar korta stunder.
Eleven arbetar merparten av tiden.
Eleven arbetar hela tiden och utnyttjar tiden på ett bra sätt. Gör extrauppgifter ibland.
Eleven arbetar effektivt, gör ofta extrauppgifter. Reflektera över vad som har gjorts.
Ansvarstagande
-aktiv på genomgångar -läxa och provförberedelser -följa planeringen, jobba på rätt nivå -ha rätt material -passa tider
Tar under korta stunder ansvar för sitt eget lärande.
Tar med visst stöd ansvar för sitt eget lärande.
Tar ansvar för sitt eget lärande.
Tar ansvar för sitt och gruppens lärande.
Samarbetsförmåga
Arbeta endast enskilt
Kan arbeta tillsammans med en kamrat.
Kan arbeta tillsammans och diskutera och utvärdera gemensam kunskap.
Kan under arbete delge och ta till sig kunskap från gruppen samt hjälpa andra att bli delaktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: