👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medicin 1 - sammanfattande matris VO19

Skapad 2020-01-03 15:11 i Rodengymnasiet Norrtälje
En matris som kommer att fyllas i vart efter under kursens gång
Gymnasieskola 1 Medicin

Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet.

Uppdelat i organsystem
F
E
D
C
B
A
Aspekt 1
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet.
Eleven har ännu inte beskrivit människokroppens uppbyggnad och funktion.
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Cellen
Huden
Nervsystemet
Våra sinnen
Cirkulationsorganen
Rörelseorganen
Endokrinologi
Mag och tarm- organen
Urinorganen
Aspekt 2
2. Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom.
Eleven har ännu inte visat kunskaper om sjukdomar.
Eleven beskriver översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
del av aspekt 2
sjukdom som beskrivits, se kommentar till matrisen
del av aspekt 2
sjukdom som beskrivits, se kommentar till matrisen
del av aspekt 2
sjukdom som beskrivits, se kommentar till matrisen
del av aspekt 2
sjukdom som beskrivits, se kommentar till matrisen
del av aspekt 2
sjukdom som beskrivits, se kommentar till matrisen
del av aspekt 2
sjukdom som beskrivits, se kommentar till matrisen
del av aspekt 2
sjukdom som beskrivits, se kommentar till matrisen
Aspekt 3
Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning.
Eleven har ännu inte beskrivit vanliga läkemedel.
Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Aspekt 3 forts
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser gällande läkemedel.
Eleven hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning
Eleven hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Eleven hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Aspekt 4
Kunskaper om mikroorganismer och deras spridningsvägar.
Har ännu inte gett exempel på mikroorganismer eller gjort någon beskrivning av hur de sprids.
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de kan spridas.
Övervägande på C
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt hur de kan spridas.
Övervägande på A
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de kan spridas.
Aspekt 5
Förmåga att ge första hjälpen och hjärt-lungräddning.
Har ännu inte beskrivit eller genomfört första hjälpen och HLR.
Eleven beskriver översiktligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser i samråd med handledare. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Aspekt 6
Kunskaper om samhällets hjälp-insatser vid krig och katastrofer samt kunskaper om brand-säkerhetsarbete.
Har ännu inte beskrivit samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
Eleven beskriver översiktligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
Aspekt 6
Kunskaper om samhällets hjälp-insatser vid krig och katastrofer samt kunskaper om brand-säkerhetsarbete.
Har ännu inte beskrivit åtgärder för att förebygga brand eller hur man ska agera då brand uppstått.
Eleven beskriver översiktligt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Aspekt 7
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
Använder ännu inte medicinsk terminologi
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
Övervägande på C
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
Övervägande på A
I beskrivningar använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.