Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Creative Family

Skapad 2020-01-04 15:49 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Creative Family - arbeta med att skapa en fiktiv familj i ett engelsktalande land.
Grundskola 7 Engelska

Creative Family You are going to create a family in an English-speaking country. During the project you are going to find out information about an English-speaking country and compare it to Sweden. You are going to create characters and scenes from their family life. You will present the work both orally and in writing.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Formulera sig i tal
När du redovisar din del av informationen kring det engelsktalande landet så använder du ditt eget språk och formulerar dig enkelt, relativt sammanhängande, dvs med hela meningar, och begripligt.
När du redovisar din del av informationen kring det engelsktalande landet så använder du ditt eget språk och formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
När du redovisar din del av informationen kring det engelsktalande landet så använder du ditt eget språk och formulerar dig tydligt, sammanhängande och relativt varierat.
Ny aspekt
Du deltar aktivt i redovisningen av scenen från familjens liv. Du talar enkelt men sammanhängande och begripligt.
Du deltar aktivt i redovisningen av scenen från familjens liv. Du talar relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du deltar aktivt i redovisningen av scenen från familjens liv. Du talar tydligt, sammanhängande och relativt varierat.
Ny aspekt
Formulera sig i skrift
  • En  E 9
I din karaktärsbeskrivning skriver du med ditt eget språk och formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande kring några olika områden från mallen.
I din karaktärsbeskrivning skriver du med ditt eget språk och formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande kring några olika områden från mallen.
I din karaktärsbeskrivning skriver du med ditt eget språk och formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande kring några olika områden från mallen.
Ny aspekt
Formulera sig anpassat
Du har ett visst flyt i ditt tal och din skrift och du anpassar ditt språk efter syfte och situation. Du använder ett mer formellt och faktafyllt språk i redovisningen kring landet och ett mer personligt och vardagligt språk i karaktärsbeskrivningen och scenerna från familjelivet.
Du har flyt i ditt tal och din skrift och du anpassar ditt språk efter syfte och situation. Du använder ett mer formellt och faktafyllt språk i redovisningen kring landet och ett mer personligt och vardagligt språk i karaktärsbeskrivningen och scenerna från familjelivet.
Ny aspekt
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera ditt tal och din skrift kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina framställningar.
För att förtydliga och variera ditt tal och din skrift kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av dina framställningar.
För att förtydliga och variera ditt tal och din skrift kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: