👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmeringsbedömning

Skapad 2020-01-07 09:54 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Det som bedöms är programmeringsövningen i code.org, olika lektionsarbeten och en enskild skrivuppgift.
Grundskola 7 – 9 Teknik
E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Teknik människa, samhälle och miljö
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur tekniska system i samhället förändrats över tid och visar på drivkraften för teknikutvecklingen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur tekniska system i samhället förändrats över tid och visar på drivkraften för teknikutvecklingen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur tekniska system i samhället förändrats över tid och visar på drivkraften för teknikutvecklingen.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få för olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få för olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få för olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.