👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedias bild - propaganda

Skapad 2020-01-07 12:38 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
PROPAGANDA – ANALYS TID: V2,3, Syfte: Bilder har stor påverkan på våra åsikter, upplevelser och erfarenheter. Bilder provocerar och informerar. Här får ni en möjlighet att granska bildbudskapet i massmedias bilder. Och titta på dolda och tydliga budskap. Arbetsgång: 1. Vi tittar på olika propagandabilder. 2. Vi beskriver och tolkar bilderna tillsammans, 3. Ni det två och två. 4. Sist ska ni två och två göra en analys, välj en av dessa filmer. Papper delas ut med frågor. https://youtu.be/o77drj7R-tA https://youtu.be/tYrBSTBHCS4 https://youtu.be/lrJxqvalFxM Förväntningar på vad du ska lära sig: Analysera propagandafilmers UTTRYCK INNEHÅLL FUNKTION BUDSKAP MILJÖ KOPPLA TILL ANDRA FÖRETEELSER I VÄRLDEN
Grundskola 9 Bild

Nivå E C A
Innehåll Du kan ge ett exempel på en bild du ser. Du kan ge några exempel på vilka bilder du ser. Du kan ge flera exempel på hur ljudet påverkas av det bilder du ser.
Funktion Du kan ge ett exempel på vad filmen kan användas till Du kan ge några exempel på vad filmen kan användas till Du kan ge flera förslag på hur filmen kan användas i andra sammanhang.
Uttryck Du kan svara på någon fråga som är kopplat till filmens budskap, till de olika teknikerna. Du kan svara på någon fråga som är kopplat till filmens budskap, till de olika teknikerna. Du kan kopplat filmens budskap till det olika teknikerna
Budskap Du kan ange filmens budskap, och försöker ge något exempel på en egen synpunkt/åsikt.
Du kan ange filmens budskap, och ge några exempel på några egna synpunkter/åsikter du har.
Du kan med säkerhet beskriva filmens budskap, och du kan ge flera exempel som motiverar det egna ställningstagandet och som ger en djupare analys av filmen och ämnet.

Miljö Du kan ge exempel på miljö, där filmen utspelar sig. Du kan ge en god beskrivning med tydliga exempel där filmen utspelar sig. Du kan med säkerhet ge flera exempel där filmen utspelar sig.
Företeelser i världen. Händelser i världen Du kan ge exempel på hur en sådan händelse i filmen kan yttra sig i andra delar av världen. Du kan ge några exempel på hur dessa händelser kan yttra sig i andra delar av världen Du kan med flera exempel ge förklaringar till hur dessa händelser i andra delar av världen, påverkar miljön.

Rubrik 1

 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  7-9   Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Bl  7-9   Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Bl  E 9   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 9   Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
 • Bl  E 9   Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
 • Bl  C 9   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
 • Bl  C 9   Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
 • Bl  C 9   Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
 • Bl  A 9   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  A 9   Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
 • Bl  A 9   Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Nivå 1
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Nivå 2
för då enkla och till viss del underbyggda resonemang på ett enkelt sätt med viss användning
Nivå 3
utvecklade och relativt väl underbyggda På ett utvecklat sätt med relativt god användning
Ny nivå
välutvecklade och väl på ett välutvecklat sätt med god användning
Aspekt 1