👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Hälsocoachen åk 9

Skapad 2020-01-07 13:54 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Idrott och hälsa

Hälsoarbete för åk 9

Ej bedömd på momentet
E
C
A
Genomförandet
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du kan till viss del planera och genomföra relevanta övningar för ditt uppsatta mål.
Du kan relativt väl planera och genomföra relevanta övningar för ditt uppsatta mål.
Du kan tydligt planera och genomföra relevanta övningar för ditt uppsatta mål.
Skapa träningsprogram
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du gör ett program med övningar som till viss del passar till ditt behov med ganska tydliga tidsangivelser, övningar och repetitioner.
Du gör ett program med övningar som är väl valda för ditt behov med relativt tydliga tidsangivelser, övningar och repetitioner.
Du gör ett program med övningar som är mycket väl anpassade till ditt behov med tydliga tidsangivelser, övningar och repetitioner.
Utvärdera ditt träningsprogram
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du visar i ditt arbete att du förstått grunderna till träning och hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du visar i ditt arbete att du förstått hur träning påverkar din fysiska förmåga och ger flera exempel på detta. Du motiverar hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du visar i ditt arbete att du har mycket goda kunskaper i hur träning påverkar din fysiska förmåga och du ger flera och utvecklade exempel på detta. Du motiverar och resonerar kring hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du visar i ditt arbete, både teoretiskt och praktiskt, att du kan genomföra ett träningsprogram och undvika skador och ge enkla beskrivningar av risker i samband med träningen.
Du visar i ditt arbete, både teoretiskt och praktiskt, att du kan genomföra ett träningsprogram och undvika skador och ge mer utförliga beskrivningar av risker i samband med träningen.
Du visar i ditt arbete, både teoretiskt och praktiskt, att du kan genomföra ett träningsprogram och undvika skador och ge väl underbyggda beskrivningar av risker i samband med träningen.
Begrepp
 • Idh  7-9
Du kan använda dig av vissa relevanta begrepp kopplade till träning.
I din text använder du dig av ett flertal relevanta begrepp kopplade till träning.
Du kan använda dig av många relevanta begrepp kopplade till träning.