👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva novell 2.0

Skapad 2020-01-07 15:06 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Denna matris kallas för lärandematris. Den visar vad du behöver göra för nå de olika nivåerna i bedömningen. Meningen med en lärandematris är att du som elev ska använda den under tiden du arbetar med ditt tal istället för att bara titta på den efteråt när du fått din bedömning på arbetet. Den är därför oftast skriven i ett "jag-format" och med ett språk som förenklar förståelsen av innehållet.

Att utveckla
E
C
A
Innehåll
Jag använder mig av enkla gestaltande beskrivningar, t.ex. adjektiv och något beskrivande verb.
Jag använder mig av passande gestaltande beskrivningar, t.ex. att jag beskriver personer, miljö och tid med flera detaljer med hjälp av adjektiv, beskrivande verb och adverb.
Jag använder mig av väl passande och medvetna gestaltande beskrivningar, t.ex. att jag beskriver personer, miljö och tid med flera detaljer med hjälp av flera adjektiv, beskrivande verb och adverb. Jag beskriver händelser och upplevelser som berör några sinnen.
Jag försöker fånga något av novellens typiska drag, t.ex. att läsaren kastas direkt in i en händelse, att få personer är inblandade, att novellen utspelar sig under kort tid eller att den avslutas med en tvist eller öppet slut. Jag använder något berättargrepp, t.ex. liknelse och dialog.
Jag fångar relativt väl novellens typiska drag, t.ex. att läsaren kastas direkt in i en händelse, att få personer är inblandade, att novellen utspelar sig under kort tid eller att den avslutas med en tvist eller öppet slut. Jag använder mer utvecklade berättargrepp, t.ex. metaforer, liknelser, inre/yttre dialoger/retoriska frågor.
Jag fångar väl novellens typiska drag, t.ex. att läsaren kastas direkt in i en händelse, att få personer är inblandade, att novellen utspelar sig under kort tid eller att den avslutas med en tvist eller öppet slut. Jag använder välutvecklade berättargrepp, t.ex. metaforer, liknelser, inre/yttre dialoger/retoriska frågor.
Struktur
Min dramaturgi är enkel men ändå urskiljbar och passar i huvudsak.
Min dramaturgi är relativt passande, t.ex. genom att vara mer komplex.
Min dramaturgi är passande, t.ex. genom att vara komplex.
Texten har en röd tråd som är relativt lätt att följa.
Det finns en tydlig röd tråd som är lätt att följa och uppbyggnaden är relativt väl fungerande.
Det finns en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa och uppbyggnaden lyfter texten.
Min textbindning är enkel (t.ex. sambandsord som och, men, när) och jag försöker dela in min text i stycken på ett korrekt sätt.
Min textbindning är utvecklad (t.ex. eftersom, därför att) och jag använder för det mesta fungerande styckeindelning.
Min textbildning är välutvecklad och varierad. Jag använder styckeindelning på ett fungerande sätt.
Språk, stil och skrivregler
Jag upprepar ibland ord och startar meningar på liknande sätt.
Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade. (Meningarna börjar på olika sätt och orden som jag använder passar ihop med textens innehåll.)
Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade så att texten blir nyanserad och detaljrik. (Meningarna börjar på olika sätt och orden som jag använder passar ihop med textens innehåll.)
Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl.
Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Jag följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Jag använder oftast rätt tempus.
Jag följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Jag använde rätt tempus och anpassar det efter olika tidsperspektiv.
Jag följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Jag använde rätt tempus och anpassar det väl efter olika tidsperspektiv.