👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kunskapskrav år 1-3

Skapad 2020-01-07 15:17 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Matematik

Matrisen visar vad vi arbetar med och vad eleverna ska träna och lära sig i matematik i år 1-3. I år 1 har vi en tjänstegaranti som säger att "Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt första skolår." Denna tjänstegaranti står inom parantes i matrisen under årskurs 1. I årskurs 3 ska eleverna ha uppnått kunskapskraven i matematik. (Av Åsa Broberg 2017)

År 1
År 2
År 3
Omdömen
 • Ma   3
Uppskatta hur långt något är i cm eller m. T ex är en penna 12 cm lång eller 12 meter lång. (Tjänstegaranti år 1: Uppskatta antalet föremål utan att räkna. Förstå att antalet är detsamma oavsett om föremål har olika storlek, flyttas om eller räknas från olika håll.
Uppskatta hur långt något är, hur stor volymen är eller hur mycket något väger. T ex ett paket mjölk innehåller 1 liter.
Uppskatta hur mycket något väger eller hur långt något är genom att relatera till något för eleven känt. T ex Jag vet att en linjal är 30 cm då är matteboken ca 25 cm för den är lite kortare än en linjal.
Begrepp
 • Ma   3
lika många fler än färre än mindre större
subtraktion addition multiplikation division summa term differens
kvot nämnare täljare
Symboler
 • Ma   3
Förklara vad + - betyder.
Förklara vad * och / betyder (multiplikation och division)
Välja rätt räknesätt och förklarar varför man valt det räknesättet. T ex Lina har 4 påsar med 4 bullar i varje påse. Vilket räknesätt är rätt för att lösa uppgiften: 4+4= 16-4= 16/4= 4*4=
Relatera begrepp
 • Ma   3
Kommunikativa lagen. 3+4 = 4+3
Sambandet mellan addition och subtraktion.
Sambandet mellan multiplikation och division.
Naturliga tal
 • Ma   3
(Tjänstegaranti år 1: Ramsräkna till 100. Räkna uppåt och nedåt från angivet tal inom talområdet 0-50. Vilket tal som komer före och efter inom talområdet 0-100. Tiohopp upp till 100, 10, 20, 30 etc. Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-20. Fylla i ett tal som saknas på en tallinje upp till 20. Storleksordna tal upp till 20.)
Tal upp till 1000. Ordningstal upp till tolfte. Ental, tiotal och hundratal. Tallinje där tal hoppas över t ex bara vartannat tal finns med.
Tallinje där man skall placera in ett tal. T ex en tallinje mellan 0-60, var ungefär är 40? ordningstal till 100. ental, tiotal, hundratal och tusental storleksordna till 1000
Tal i bråkform
 • Ma   3
Begreppen: halva, hela Måla ett halvt geometriskt objekt t ex en halv kvadrat.
Begreppen 1/2, 1/3, 1/4. Måla en fjärdedel av en kvadrat.
Begreppen 4/5 2/3, 0,5, 0,25
Geometriska begrepp
 • Ma   3
Rita och namnge triangel, kvadrat, rektangel och cirkel. Kan använda ord som beskriver läge: bakom, framför, bredvid, under och över
Namnge kon, rätblock, kub, cylinder och klot Punkt, linje och sträcka. Symmetri Sidoyta,kant och hörn är.
Betydelsen av parallell och vinkel på ett geometriskt objekt.
Proportionella samband
 • Ma   3
(Tjänstegaranti år 1: hälften och dubbelt i talområdet 0-10)
häften och dubbelt i talmönster t ex 2 4 8 ?
Uträkning av ett proportionellt samband i en tabell. T ex I en triangel behövs det 3 tändstickor, i 2 trianglar behövs det 5 stickor... 1 triangel= 3 stickor 2 trianglar= 5 stickor 3 trianglar=7 stickor 4 trianglar=9stickor 5 trianglar= ? stickor
Matematiska metoder
 • Ma   3
Addition och subtraktion 0-20 utan tiotalsövergång 5+2= _+3=9 15=10+_ 7-4= 12-_=10 _-2=8 (Tjänstegaranti år 1: addition och subtraktion 0-10.)
Addition, subtraktion 0-1000. multiplikation och division 0-100. Tiotalsövergång
Användning av miniräknare. (ej kunskapskrav)
Huvudräkning
 • Ma   3
Alla talkompisar i addition och subtraktion. (Tjänstegaranti år 1: Dela upp tal i två grupper inom talområdet 0-10.)
Tal mellan 0-100 utan tiotalsövergång t ex 51+23=
Huvudräkning inom talområdet 0-20 i addition, subtraktion, multiplikation och division.
Skriftliga räknemetoder
 • Ma   3
Uppställning i addition och subtraktion.
Uppställning i räknehäfte ( ej kunskapskrav)
Likheter
 • Ma   3
(Tjänstegaranti år 1: Likhetstecknets betydelse och hitta ett tal som saknas. T ex 5=_+3 3+_=5)
Likhetstecknets betydelse. T ex 16-_=8
Likhetstecknets betydelse. T ex _-25=5 4+8=6+_
Avbilda
 • Ma   3
Rita en enkel bild med geometriska objekt utifrån muntliga instruktioner. T ex rita en cirkel mitt på pappret. Rita en kvadrat ovanför cirkeln etc.
Bygga tredimensionella objekt.
Se vilket tredimensionellt objekt det blir genom att se objektet "platt".
Mäta, jämföra & uppskatta
 • Ma   3
Klockan hel och halv. Mäta med linjal.
Klockan, analog tid. Tidsdifferens. Använda rätt redskap vid mätning, vägning. T ex Hur mycket väger matteboken?
Digital tid Tidsdifferens tex hur lång tid är det mellan 14:40 och 15:15?
Uttrycksformer
 • Ma   3
Rita och förklara en räknehändelse i addition och subtraktion. Bekanta sig med en fyrfältare.
Visa lösning vid en textuppgift. T ex Kalle har 9 kronor och får 9 kronor till. Hur mycket har han då? (9+9=18, 9*2=18) Lösa en fyrfältare med en given komponent. T ex 15+21= symbol:3+4= bild: 3 bollar plus 4 bollar ord/svar: Jag vet att 3+3=6, då måste 3+4 var lika med en till. räknehändelse: Jag har tre bollar och får 4 bollar till, hur många har jag då?
Lösa fyrfältare i alla räknesätten
Tabeller och diagram
 • Ma   3
Läsa av ett stapeldiagram.
Fylla i en tabell eller ett diagram och läsa av det.
Göra en tabell och stapeldiagram av en egen undersökning t ex skostorlekar i klassen.
Resonemang
 • Ma   3
Förklara nästa del i ett mönster. (Tjänstegaranti år 1: Se ett mönster och fortsätta en talföljd.)
Överslagsräkning i addition och subtraktion. T ex 37+54=40+50= 90
Sannolikhet och kunna formulera en matematisk regel. T ex Lisa har blå och röda strumpor i sin låda, hur många behöver hon ta för att vara säker på att två i samma färg?
Välja & använda strategi
 • Ma   3
Lösa en textuppgift i addition eller subtraktion. T ex Lisa har 10 kolor. Hon ger sin lillasyster 3 kolor. Hur många kolor har Lisa kvar?
Lösa en textuppgift i addition, subtraktion, multiplikation eller division. T ex Martin har 3 påsar med kulor. I varje påse ligger det 5 kulor. Hur många kulor har Martin tillsammans?
Lösa en textuppgift med för mycket information. T ex Tåget går klockan 15.15 och är framme 16:45. Pelle köper en macka på tåget 16:00. Hur lång tid tar tågresan?