👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2020-01-07 15:35 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Bokläsning och boksamtal åk 9
Grundskola 9 Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Resonemang
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du bygger dessa resonemang utifrån egna erfarenheter , olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Du bygger dessa resonemang utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan tolka och föra väl-utvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Du bygger dessa resonemang utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.