👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2020-01-07 15:42 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du har följt instruktionen. Din text fungerar i huvudsak som ett reportage.
Du har följt instruktionen. Din text fungerar relativt väl som ett reportage.
Du har följt instruktionen. Din text fungerar väl som ett reportage.
Gestaltning
Du ger enkla beskrivningar av dina sinnesintryck, tankar och känslor.
Du beskriver dina sinnesintryck, tankar och känslor på ett utvecklat sätt.
Du beskriver dina sinnesintryck , tankar och känslor på ett välutvecklat sätt.
Struktur
Din text är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Du skriver ditt arbete med enkel textbindning.
Din text är sammanhängande och har en tydlig struktur. Du har delat in din text i stycken och/eller du har en inledning och en avslutning. Du skriver din text med utvecklad textbindning.
Din text är sammanhängande och välstrukturerad, vilket bl a visas i att du gör konsekvent styckeindelning. Du har en tydlig inledning och avslutning. Din text har en väl- utvecklad textbindning.
Ordval
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar till innehållet.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Det lyfter texten med t ex användning av liknelser och metaforer.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Innehåll: tempus
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Tempus används rätt i större delen av reportaget
Tempus används på ett riktigt sätt.
Språk
Du följer i huvudsak språkreglerna för skiljetecken och stavning.
Du följer språkreglerna för skiljetecken och stavning relativt väl.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.