👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färgtrolleri - rapport

Skapad 2020-01-07 15:57 i Sturegymnasiet Halmstad
Kunskapskrav: Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment
Gymnasieskola
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Rapport
Du redogör översiktligt för din undersökning och presenterar resultatet och vad det beror på. Labbrapporten är ofullständig och har inga tydliga kopplingar mellan teori och praktik. Det är svårt att reproducera experimentet om man följer den inlämnade labbrapporten
Du redogör utförligt för din undersökning och presenterar resultatet och vad det beror på. Rapporten är tydlig och följer mallen för en labbrapport. Den är så detaljerad att man kan reproducera försöket om man följer den inlämnade rapporten
Du redogör utförligt och nyanserat för din undersökning och presenterar resultatet och vad det beror på utifrån olika perspektiv Du beskriver och tolkar resultatet. Du värderar resultatens rimlighet och gör kopplingar till vardagen. Rapporten är tydlig, fullständig, reproducerbar, och knyter ihop teori och praktik. Relevanta observationer presenteras tydligt och korrekta slutsatser dras.