👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad visar bilden? Vi tolkar bilder tillsammans

Skapad 2020-01-08 10:39 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Vad? Vi tittar på bilder tillsammans. Hur? Vi beskriver och berättar vad vi ser. Vi tolkar bilder. Varför? Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. För att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur bildbudskap utformas i olika medier övar vi att tolka och förhålla oss till olika bilder. Vad ska du ha lärt dig? Du ska kunna jämföra och resonera om olika bilder, deras uttryck och stilar. Du ska kunna använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder. När?V2-8
Grundsärskola 7 – 9 Estetisk verksamhet Bild Bild

FÖRMÅGOR som övas jämföra och reflektera över bilder, undersöka bilder och värdera deras syften, använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Jämföra och reflektera över bilder,

  • Bl  7-9   Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur. Några historiska och samtida bilduttryck och stilar.
  • Bl  7-9   Några internationella konstnärer och deras verk.
Behöver utvecklas
1
2
3
Jämföra
Du kan med stöd medverka i att jämföra olika bilder och arkitektur och bidrar med stöd då till resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Du medverkar i att jämföra olika bilder och arkitektur och bidrar då till resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Du jämför olika bilder och arkitektur på ett delvis fungerande sätt och för då enkla resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resone­mang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.

Undersöka bilder och värdera deras syften,

  • Bl  7-9   Bilder som behandlar frågor om identitet, kön, sexualitet, etnicitet och maktrelationer. Vilket budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.
Behöver utvecklas
1
2
3
Tolkning och förståelse
Du kan med stöd av undersökningar av hur bilder uttrycker olika saker bidra till resonemang om bilders budskap.
Du kan utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker olika saker bidra till resonemang om bilders budskap
Du kan utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker olika saker föra enkla resonemang om bilders budskap.
Du kan utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker olika saker föra välutvecklade resonemang om bilders budskap.

Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

  • Bl  7-9   Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild för att, till exempel, samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser
Behöver utvecklas
1
2
3
Ord/begrepp
Du kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material .
Du kan använda några ämnes specifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material.
Du kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material .
Du kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material .